Nimi *
Nimi


Tietosuojalauseke
Groov Oy on sitoutunut suojaamaan asiakasrekisterissä olevien asiakkaiden tietoja ja yksityisyyttä uuden EU-tietosuojalain mukaisesti. Huolehdimme siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan yrityksessämme kaikissa asiakastietojen käsittelyvaiheissa.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on:
• käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi
• käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti
• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten
• kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietoja käsittelyn tarkoitukseen nähden    (asiakasrekisterissämme nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
• päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä
• säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
Lisätietoja:
Groov Oy:n asiakasrekisteriin liittyen: mikko@groov.fiGROOV OY

 

Sjökullantie 425, 02540 Kylmälä

Mikko Yli-Knuuttila

www.groov.fi

mikko(at)groov.fi

+358400 9496 69